Solcellsparker i Kalanti

Jiitee Arbete är med och bygger en av Finlands största solcellsparker i Kalanti. När projektet inleddes var byggplatsen något av en utmaning för Jiitee, men ett bra samarbete med beställaren och god anpassningsförmåga har hjälpt projektet på traven.

Nordkalk Oy, Parainen gruva

Parainen-gruvan, som ägs av Nordkalk Oy, bryter kalksten i ett dagbrott. När verksamheten utökades, grävde JiiTee Työt och förstärkte en 340 meter lång tunnel för gruvan.

Posivas kärnavfallsförvaring och kapselschakt

I Finland innebär hanteringen av kärnavfall att avfallet lagras i den magmatiska berggrunden, vilket utgör en betydande del av landets geologi. JiiTee Työt har aktivt deltagit i byggnadsprojektet för Posivas kärnavfallsförvaringsanläggning, specifikt genom att utföra förstärkningsarbeten för kapselschaktet.

Agnico Eagle Finland Oy

I Kittilä finns Europas största guldgruva, med en årlig produktion på cirka 7 000 kilo guld. JIITEE Työt har utfört säkerhetsnät- och bergförstärkningsarbeten vid gruvan.

Suvic Oy

Vindkraftverk och deras behov växer ständigt, och för att möjliggöra byggande av vindkraftverk av hög kvalitet krävs rätt arbete på grunden. JiiTee Työt hade arbetat med fundament för vindkraft redan ett par år innan Suvic Oy:s vindkraftsprojekt.